Ambulantní skupina, víkednové pobyty, stacionář …

I v tento školní rok probíhají všechny námi nabízené aktivity –  kromě dvouměsíčních pobytů probíhá jednou týdně (v úterý 14:30 – 15:30) ambulantní skupina pro děti z prvních stupňů základních škol. Dále podle naplánovaných termínů uskutečňujeme i víkendové pobyty (konkrétní data naleznete zde na našich stránkách, případně se dotazujte svých garantů na ambulanci). Víkendové pobyty jsou vždy zaměřeny na konkrétní cílovou skupiny. A běží i dětmi velmi oblíbeny stacionář ( děti z druhých stupňů základních škol, jednou týdně, pondělí). Upozorňujeme, že veškeré tyto aktivity jsou nabízeny pouze našim klientům pravidelně docházejícím do našeho střediska ať už na ambulantní péči či prošli dvouměsíčním pobytem. Kapacita je omezena.