Aktuální informace k následujícímu dvouměsíčního diagnosticko – terapeutickému pobytu …

Další dvouměsíční diagnosticko – terapeutický pobyt  začíná 7.1.2022.

Bližší informace žádejte u svých garantů.