Aktuální informace k následujícímu dvouměsíčního diagnosticko – terapeutickému pobytu …

První dvouměsíční diagnosticko – terapeutický pobyt ve školním roce 2021/2022 začíná  2.9.2021…. … 

Bližší informace žádejte u svých garantů.