Přejeme příjemné prožití letních prázdnin!

Vážení a milí, přejeme vám hezké prožití letních prázdnin, co nejvíc pozitivních zážitků a dočerpání sil po velmi náročném uplynulém školním roce. V září se těšíme na viděnou!