Ambulantní skupiny 2022/2023

Od října 2022 běží ambulantní skupina pro děti I. stupňů ZŠ. Tato skupina slouží pro nácvik sociálních dovedností. Bližší informace získáte u svých garantů. Tyto skupiny jsou určené pro děti z řad našich stávajících klientů.