Ambulantní skupiny 2023/2024

Od října 2023 opět poběží ambulantní skupina pro děti I. stupňů ZŠ. Tato skupina již tradičně slouží pro nácvik sociálních dovedností. Bližší informace získáte u svých garantů. Tyto skupiny jsou určené pro děti z řad našich stávajících klientů.