Nejbližší dvouměsíční diagnosticko – terapeutický pobyt ve školním roce 2022/2023

Další dvouměsíční diagnosticko – terapeutický pobyt  začíná 3.5.2023.  

Bližší informace žádejte u svých garantů či u naší sociální pracovnice.