První dvouměsíční diagnosticko – terapeutický pobyt ve školním roce 2022/2023

Další dvouměsíční diagnosticko – terapeutický pobyt  začíná 5.9.2022.  

Bližší informace žádejte u svých garantů či u naší sociální pracovnice.