Kdy se na nás můžete obrátit?

  • pokud je vaše dítě neklidné, nedodržuje pořádek ve svých věcech, nosí ze školy špatné známky, nedodržuje na čem se domluvíte, chová se agresivně, lže, má problémy s drobnými krádežemi;
  • neumí se připravit na výuku, nerespektuje autoritu, nechodí pravidelně do školy, opakovaně porušuje školní řád
  • dítě je opakovaně svědkem nebo obětí šikany, neumí se začlenit mezi své vrstevníky, má problémy se sebevědomím, je úzkostlivé apod.
  • přitahují ho party s asociálními projevy, nedokáže kvalitním způsobem trávit volný čas – agresivní chování, netolerance vůči jiným skupinám , zneužívání omamných a psychotropních látek, užívání alkoholu, negativní přístup ke sportu, závislost na PC
  • dělají vám starosti zvláštnosti v jeho chování, prožívání, ve vztazích