Poskytujeme

výchovně vzdělávací péči dětem a mládeži, tj. soustavnou pedagogickou činnost směřující k vytváření a ovlivňování podmínek, které umožňují zapojení jedince do společnosti a zdravý vývoj jeho osobnosti.

  • Základem péče je poskytování speciálně pedagogických a psychologických služeb dětem s rizikem poruch chování nebo již s rozvinutými projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji, u kterých není nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova, případně zletilým osobám do ukončení středního vzdělání.
  • Středisko výchovné péče je specifickým zařízením, které poskytuje ambulantní odbornou péči speciálně pedagogickou a psychologickou. Může doporučit i internátní péči formou dobrovolných pobytů.
  • Hlavními zásadami, které se promítají do veškeré činnosti střediska, jsou aktivní přístup osob využívajících služeb střediska ke spolupráci a vědomí jejich vlastní spoluzodpovědnosti za očekávané výsledky ve výchově.

Péče o klienty je bezplatná, kromě realizovaných dobrovolných pobytů. Pak rodiče hradí příspěvek na úhradu preventivně výchovné péče podle platných předpisů – Vyhláška MŠMT č. 107/2005. Středisko výchovné péče v Karlových Varech je součástí Dětského diagnostického ústavu, základní školy, mateřské školy a školní jídelny Plzeň. Vzniklo 12.12. 1996 jako samostatná příspěvková organizace. Jeden rok fungovalo jen ambulantní oddělení, od roku 1998 bylo rozšířeno i o internátní – pobytové oddělení. 1.9.2000 bylo Středisko výchovné péče v Karlových Varech sloučeno s Dětským diagnostickým ústavem v Plzni.