Internátní oddělení

Internátní oddělení především zajišťuje diagnosticko – terapeutické pobyty (dále jen DTP), které jsou určeny především pro děti a mládež převážně od druhého stupně školní docházky s výchovnými problémy různého charakteru.

Rodiče hradí náklady spojené se stravou a ubytováním dle norem stanovených vyhláškou MŠMT č. 107/2005 o školním stravováním. Pravidelná školní docházka je součástí DTP. Školní výuka je pedagogem (pedagogy) vedena individuálně a probíhá přímo v prostorách Střediska výchovné péče. Po vyučování mají děti bohatý odpolední program, součástí jsou např. tyto volnočasové aktivity: sportovní hry (míčové hry, posilovna…), zátěžová turistika (celodenní výlety), kulturní aktivity (poznávání nejen Karlových Varů), relaxace, psychosociální hry. Součástí pobytu jsou také preventivní programy jako je například návštěva některého z výchovných ústavů. Po prvním měsíci pobytu děti odcházejí na víkend do domácího prostředí, abychom zjistili případné změny v chování dítěte (díky zpětné vazbě rodičů). Součástí DTP jsou společné aktivity rodičů s dětmi – společně strávený víkendový den formou zážitkové pedagogiky (arteterapie, muzikoterapie). Rovněž rodičovské skupiny, které jsou pro všechny rodiče povinné, jsou pro práci na pobytovém oddělení i pro následnou post péči velmi významné.

Termíny dvouměsíčních pobytů:

5.9.-31.10.2022

2.11.-21.12.2022

3.1.-28.2.2023

2.3.-27.4.2023

3.5.-27.6.2023

změna termínů vyhrazena

Součástí nabídky internátního oddělení jsou rovněž cca 1× za měsíc víkendové pobyty zážitkově orientované, kdy cílovou skupinu tvoří děti prvního i druhé stupně základní školy. Jednotlivé víkendy jsou tematicky zaměřené a vytváří se tak například skupina starších dívek, kdy cílem víkendu je hlubší sebepoznání, zprostředkování většího náhledu na svou situaci nebo je tématem vztah matka – dcera, nutná část programu je také relaxace či naučné výlety do okolí. Jinou skupinu pak tvoří děti mladšího školního věku, v tom případě je pak víkend orientován více na sport, soutěže a psychosociální hrátky.

Termíny víkendových pobytů:

30.9. – 2.10.2022

2.12. – 4.12.2022

27.1. – 29.1.2023

31.3. – 2.4.2023

28.4. – 30.4.2023

2.6. – 4.6.2023

změna termínů vyhrazena

Na internátním oddělení pracují dva denní vychovatelé, dvě noční vychovatelky, učitel, externista – muzikoterapuet. Do řady dalších aktivit se samozřejmě zapojují odborní pracovníci z ambulantního oddělení.