Internátní oddělení

Internátní oddělení především zajišťuje diagnosticko – terapeutické pobyty (dále jen DTP), které jsou určeny především pro děti a mládež převážně od druhého stupně školní docházky s výchovnými problémy různého charakteru.

Rodiče hradí náklady spojené se stravou a ubytováním dle norem stanovených vyhláškou MŠMT č. 107/2005 o školním stravováním. Pravidelná školní docházka je součástí DTP. Školní výuka je pedagogem (pedagogy) vedena individuálně a probíhá přímo v prostorách Střediska výchovné péče. Po vyučování mají děti bohatý odpolední program, součástí jsou např. tyto volnočasové aktivity: sportovní hry (míčové hry, posilovna…), zátěžová turistika (celodenní výlety), kulturní aktivity (poznávání nejen Karlových Varů), relaxace, psychosociální hry. Součástí pobytu jsou také preventivní programy jako je například návštěva některého z výchovných ústavů. Po prvním měsíci pobytu děti odcházejí na víkend do domácího prostředí, abychom zjistili případné změny v chování dítěte (díky zpětné vazbě rodičů). Součástí DTP jsou společné aktivity rodičů s dětmi – společně strávený víkendový den formou zážitkové pedagogiky (arteterapie, muzikoterapie). Rovněž rodičovské skupiny, které jsou pro všechny rodiče povinné, jsou pro práci na pobytovém oddělení i pro následnou post péči velmi významné.

Termíny dvouměsíčních pobytů:

6.9.-31.10.2023

2.11.-20.12.2023

3.1.-29.2.2024

4.3.-30.4.2024

2.5.-26.6.2024

změna termínů vyhrazena

Součástí nabídky internátního oddělení jsou rovněž cca 1× za měsíc víkendové pobyty zážitkově orientované, kdy cílovou skupinu tvoří děti prvního i druhé stupně základní školy. Jednotlivé víkendy jsou tematicky zaměřené a vytváří se tak například skupina starších dívek, kdy cílem víkendu je hlubší sebepoznání, zprostředkování většího náhledu na svou situaci nebo je tématem vztah matka – dcera, nutná část programu je také relaxace či naučné výlety do okolí. Jinou skupinu pak tvoří děti mladšího školního věku, v tom případě je pak víkend orientován více na sport, soutěže a psychosociální hrátky.

Termíny víkendových pobytů:

29.9. – 1.10.2023

1.12. – 3.12.2023

2.2. – 3.2.2024

1.3. – 3.3.2024

5.4. – 7.4.2024

31.5. – 2.6.2024

změna termínů vyhrazena

Na internátním oddělení pracují dva denní vychovatelé, dvě noční vychovatelky, učitel, externista – muzikoterapuet. Do řady dalších aktivit se samozřejmě zapojují odborní pracovníci z ambulantního oddělení.