Internátní oddělení

Internátní oddělení především zajišťuje diagnosticko – terapeutické pobyty (dále jen DTP), které jsou určeny především pro děti a mládež převážně od druhého stupně školní docházky s výchovnými problémy různého charakteru.

Rodiče hradí náklady spojené se stravou a ubytováním dle norem stanovených vyhláškou MŠMT č. 107/2005 o školním stravováním. Pravidelná školní docházka je součástí DTP. Školní výuka je pedagogem (pedagogy) vedena individuálně a probíhá přímo v prostorách Střediska výchovné péče. Po vyučování mají děti bohatý odpolední program, součástí jsou např. tyto volnočasové aktivity: sportovní hry (střílení z luku, míčové hry, posilovna…), zátěžová turistika (celodenní výlety), kulturní aktivity (poznávání nejen Karlových Varů), relaxace, psychosociální hry, preventivní programy (návštěva ekofarmy, hasičského sboru, psího útulku, výchovného ústavu), arteterapie. Po prvním měsíci pobytu děti odcházejí na víkend do domácího prostředí, abychom zjistili případné změny v chování dítěte (díky zpětné vazbě rodičů). Součástí DTP jsou společné aktivity rodičů s dětmi – společně strávený víkendový den formou zážitkové pedagogiky. Rovněž rodičovské skupiny, které jsou pro všechny rodiče povinné, jsou pro práci na pobytovém oddělení i pro následnou post péči velmi významné.

Termíny dvouměsíčních pobytů:

04.09. – 31.10.2018
02.11. – 19.12.2018
03.01. – 28.02.2019
05.03. – 30.04.2019
03.05. – 26.06.2019

změna termínů vyhrazena

Součástí nabídky internátního oddělení jsou rovněž cca 1× za měsíc víkendové pobyty zážitkově orientované, kdy cílovou skupinu tvoří děti prvního i druhé stupně základní školy. Jednotlivé víkendy jsou tematicky zaměřené a vytváří se tak například skupina starších dívek, kdy cílem víkendu je hlubší sebepoznání, zprostředkování většího náhledu na svou situaci nebo je tématem vztah matka – dcera, nutná část programu je také relaxace či naučné výlety do okolí. Jinou skupinu pak tvoří děti mladšího školního věku, v tom případě je pak víkend orientován více na sport, soutěže a psychosociální hrátky.

Termíny víkendových pobytů:

05.10. – 07.10.2018
30.11. – 02.12.2018
01.02. – 03.02.2019
01.03. – 03.03.2019
05.04. – 07.04.2019
31.05. – 02.06.2019

změna termínů vyhrazena


Na internátním oddělení pracují dva denní vychovatelé, dvě noční vychovatelky, učitel, externista – muzikoterapuet. Do řady dalších aktivit se samozřejmě zapojují odborní pracovníci z ambulantního oddělení.