Děkujeme našim sponzorům

Poskytujeme

výchovně vzdělávací péči dětem a mládeži, tj. soustavnou pedagogickou činnost směřující k vytváření a ovlivňování podmínek, které umožňují zapojení jedince do společnosti a zdravý vývoj jeho osobnosti.

Specifické zařízení

Středisko výchovné péče je specifickým zařízením, které poskytuje ambulantní odbornou péči speciálně pedagogickou a psychologickou. Může doporučit i internátní péči formou dobrovolných pobytů.

Základ péče

Základem péče je poskytování speciálně pedagogických a psychologických služeb dětem s rizikem poruch chování nebo již s rozvinutými projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji, u kterých není nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova, případně zletilým osobám do ukončení středního vzdělání.

Hlavní zásady

Hlavními zásadami, které se promítají do veškeré činnosti střediska, jsou aktivní přístup osob využívajících služeb střediska ke spolupráci a vědomí jejich vlastní spoluzodpovědnosti za očekávané výsledky ve výchově.

Péče o klienty

je bezplatná, kromě realizovaných dobrovolných pobytů. Pak rodiče hradí příspěvek na úhradu preventivně výchovné péče podle platných předpisů – Vyhláška MŠMT č. 107/2005. Středisko výchovné péče v Karlových Varech je součástí Dětského diagnostického ústavu, základní školy, mateřské školy a školní jídelny Plzeň. Vzniklo 12.12. 1996 jako samostatná příspěvková organizace. Jeden rok fungovalo jen ambulantní oddělení, od roku 1998 bylo rozšířeno i o internátní – pobytové oddělení. 1.9.2000 bylo Středisko výchovné péče v Karlových Varech sloučeno s Dětským diagnostickým ústavem v Plzni.

Jak to u nás vypadá?

Aktuality