Zabezpečení volnočasových aktivit

V roce 2017, bychom nabízené činnosti nemohli zajistit bez výrazné podpory Mú Chodov, Ostrov, Cheb, Sokolov, Loket, Nejdek a Vintířova. Patří jim naše poděkování!

Volnočasové aktivity probíhaly v tělocvičně ZŠ Dalovice, ZŠ Dukla, SKP Hvězda Karlovy Vary, v budově SVP Karlovy Vary a na různých místech nejen Karlovarského kraje.

Město Chodov

Mohli jsme přispět 9 dětem ze sociálně slabých rodin na částečnou úhradu stravného na dvouměsíčních diagnosticko-terapeutických pobytech. Další část dotace byla využita na nákup vybavení pro sportovní a výtvarnou činnost klientů na pobytovém oddělení a hudebních nástrojů pro muzikoterapii. Také byl uhrazen pobyt na Horním hradě a vstupné do Zooparku v Chomutově. Za poskytnutou dotaci Vám mnohokrát děkujeme!

Město Ostrov

Měli jsme možnost zakoupit celoroční pernamentku do Bečovské botanické zahrady, kde pravidelně využíváme jištěnou skálu k ferratovým výstupům. Byla provedena úhrada za vstup do ZOO v Plzni a Chomutově, stějně tak jsme z dotací uhradili půjčovné za kolobězky(Skiareál Klínovec). Významnou platbou, byla úhrada víkendového výjezdu s ubytováním v H. Slavkově a nákup multifunkčního hracího stolu. Zakoupili jsme hudební nástroj a různé vybavení do našeho střediska pro potřeby dětí, kteří u nás absolvují diagnosticko-terapeutický pobyt. Za zmíňku rovněž stojí úhrada arteterapeutických pomůcek. Za korunky srdečně děkujeme!

Město Sokolov

Z dotací bylo možné uhradit vstup do ZOOparku v Chomutově, rezervace SOOS, Horního hradu a 3D kina. Při prázdninové letní aktivitě jsme finance využili na půjčovné kánoí a raftů. Zbytek peněz byl využit na nákup sportovních a arteterapeutických pomůcek pro děti z SVP. Díky Vám za tuto dotaci!

Město Nejdek

Bylo nám umožněno navštívit lanové centrum, aquaforum Fr. Lázně a zimní stadion v Nejdku. Jednomu klientovi, byl částečně uhrazen pobyt (stravné). Další finance byly využity na nákup sportovních a arteterapeutických pomůcek. Mnohokrát díky!

Město Cheb

Díky této dotaci jsme měli možnost navštívit Horní hrad, KV lezeckou stěnu, zrcadlové bludiště, lanové centrum a Aquaforum. Finance byly taktéž využity na úhradu víkendového pobytu. Zbytek peněz byl použit k nákupu arteterapeutických pomůcek. Díky!

Město Loket

Poskytnuté finance byly použity na návštěvu zoologické zahrady a aquaparku, dále byly použity na nákup hudebních nástrojů a pomůcek pro arteterapii a tvořivou dílnu. Jednomu klientu byl částečně uhrazen Diagnosticko-terapeutický pobyt. Za finance děkujeme!!

Obec Vintířov

Dotace byla použita na částečnou úhradu diagnosticko-terapeutického pobytu (stravné) dvěma klientům. Děkujeme!

Naši snahou je zprostředkovat dětem takové prožitky, které by je obohatily o nové zkušenosti. Jde nám o to, aby si uvědomily svoje možnosti, šance. Záměrem je pomoc dětem vytěsnit nevhodné vzorce chování, které je zařazují mezi obtížně zvladatelné. Pokud se nám to podaří – je položen základ pro změnu. Volný čas našich klientů se pokoušíme naplnit takovými činnostmi, které je osloví současně posílí jejich sebevědomí a kladné sebepojetí.

Děkujeme!