Zabezpečení volnočasových aktivit

Nabízené činnosti nemohli zajistit bez výrazné podpory měst a obcí:  Ostrov, Habartov, Chodov,  Kraslice, Nejdek.

Patří jim naše poděkování!

 

Město Chodov

V letošním roce město Chodov přispělo pěti dětem na diagnosticko-terapeutický pobyt. Jedná se o finanční pomoc klientům, jejichž rodiče by jinak na pobyt neměli finance.  Částka byla použita i na nákup materiálu pro arteterapii, která dětem nejen na pobytovém oddělení, ale i dětem z ambulantní skupiny. Díky !!

 

Město Kraslice

Díky dotaci se doplnilo ferratové vybavení, na jehož zabezpečení se musí klást velký důraz. Byl zaplacen vstup do Aquapalace Praha a Zoo a Dinoparku v Plzni, kde si děti upevňovaly nově nabyté projevy chování mezi cizími lidmi při pozitivních zážitcích. Finance byly použity na zátěžovém pobytu (jízdné, vstupné), který je důležitý pro děti v oblasti sebepoznávání, i pro jejich diagnostiku. Byl nakoupen i materiál pro vyrábění s dětmi, čímž se učí vyplňovat volný čas. Díky za dotaci!

 

Město Nejdek

V letošním roce město Nejdek přispělo třem klientům ze sociálně slabého prostředí na diagnosticko-terapeutický pobyt. Nejen vztah k přírodě je podporován výlety do okolí, např. na rozhlednu Diana, na Horní hrad nebo do farmaparku. V nemalé řadě jde o ukázku smysluplného trávení volného času. Částka byla použita i na nákup materiálu pro arteterapii, která dopomáhá k celkovému řešení výchovných problémů. Díky!!

 

Bez všech sponzorů by se tyto doplňující, ale nesmírně důležité akce, neuskutečnily, a proto jim za všechny děti velice děkujeme !!!