Zabezpečení volnočasových aktivit

V roce 2019, bychom nabízené činnosti nemohli zajistit bez výrazné podpory měst a obcí:  Sokolov, Chodov, Ostrov, Mariánské Lázně, Kraslice, Nejdek, Habartov a Vintířov.

Patří jim naše poděkování!

Město Sokolov

Díky dotaci města Sokolov se mohly nakoupit cyklistické přilby, doplnilo se vybavení pro ferratové lezení a naplnily tlakové láhve pro potápění. Všechny tyto adrenalinové sportovní aktivity jsou potřebné pro zvládání psychické zátěže a pracování se stresovými situacemi, které jsou ovšem bezpečné a pod odborným vedením. Byl zaplacen vstup do Techmánie v Plzni, na motokáry v Chebu nebo do lanového centra Sv. Linhart, kde si děti upevňovaly nově nabyté projevy chování mezi cizími lidmi při pozitivních zážitcích. Environmentální výchova je potřebná pro kladný vztah dětí ke svému okolí a je podporována návštěvami okolí. Z dotace byl zaplacen vstup do památníku Terezín, na rozhlednu Klínovec nebo do dolu Johannes. Částka byla použita i na nákup materiálu pro arteterapii, která dětem nejen na pobytovém oddělení, ale i dětem z ambulantní skupiny, dopomáhá k celkovému řešení výchovných problémů. Děkujeme !!

 

Město Chodov

V letošním roce město Chodov přispělo pěti dětem na diagnosticko-terapeutický pobyt. Jedná se o finanční pomoc klientům, jejichž rodiče by jinak na pobyt neměli finance. Důležité je vést děti i k historii naší země, proto navštívily památník Terezín, důl Johannes nebo rozhlednu na Klínovci. Nejen vztah k přírodě je podporován zátěžovými pobyty, na které město Chodov přispělo úhradou ubytování, je potřeba i dobré vybavení. Díky dotaci se mohly nakoupit batohy, běžky a jiná sportovní náčiní. Částka byla použita i na nákup materiálu pro arteterapii, která dětem nejen na pobytovém oddělení, ale i dětem z ambulantní skupiny. Díky !!

 

Město Ostrov

Při dvouměsíčních diagnosticko-terapeutických pobytech, částečně hrazených i městem Ostrov, jezdíme na zátěžové víkendy, které jsou výborným prostředkem k diagnostice dětí. Díky dotaci se mohly nakoupit sportovní batohy pro děti nebo elektrický terč na šipky. Environmentální výchova je potřebná pro kladný vztah dětí ke svému okolí a je podporována návštěvami památníku Lidice, Bečovskou botanickou zahradou, Zooparku v Chomutově, jejichž vstupy byly financovány městem Ostrov. Díky dotaci děti zkusily i adrenalinové sporty – ferratové lezení, motokáry v Chebu nebo potápění. Všechny tyto adrenalinové sportovní aktivity jsou potřebné pro zvládání psychické zátěže a pracování se stresovými situacemi, které jsou ovšem bezpečné a pod odborným vedením. Částka byla použita i na nákup materiálu pro arteterapii, která dětem nejen na pobytovém oddělení, ale i dětem z ambulantní skupiny, dopomáhá k celkovému řešení výchovných problémů. Děkujeme!!

 

Město Mariánské Lázně

Díky dotaci jsme mohli přispět 5 dětem ze sociálně slabých rodin na částečnou úhradu stravného během diagnosticko-terapeutických pobytů. Nejen vztah k přírodě je podporován zátěžovými pobyty, na které je potřeba dobré vybavení. Město Mariánské Lázně zafinancovalo nákup batohů a běžek. Z dotace bylo zaplaceno i ubytování na zátěžovém víkendu. Děti pomocí zážitkové pedagogiky posunují své hranice, zvyšují si odolnost proti zátěži, vytvářejí si kladné sebepojetí a sebereflexi. V nemalé řadě jde o ukázku smysluplného trávení volného času. Před vánocemi pořádáme terapeutickou dílnu, kterou můžeme pořádat díky dotaci, pro klientky v následné péči střediska. Jde o dívky, které vyrábí dekorace a především v období předvánočního stresu se na chvíli zastaví, přijdou se pobavit o svých problémech a v neposlední řadě nám pomohou vyrobit dárky sponzorům, bez kterých bychom tyto smysluplné akce nemohli realizovat. Děkujeme !!

Město Kraslice

Díky dotaci se doplnilo ferratové vybavení, na jehož zabezpečení se musí klást velký důraz. Byl zaplacen vstup do Aquapalace Praha a Zoo a Dinoparku v Plzni, kde si děti upevňovaly nově nabyté projevy chování mezi cizími lidmi při pozitivních zážitcích. Finance byly použity na zátěžovém pobytu (jízdné, vstupné), který je důležitý pro děti v oblasti sebepoznávání, i pro jejich diagnostiku. Byl nakoupen i materiál pro vyrábění s dětmi, čímž se učí vyplňovat volný čas. Díky za dotaci!

 

Město Nejdek

V letošním roce město Nejdek přispělo třem klientům ze sociálně slabého prostředí na diagnosticko-terapeutický pobyt. Nejen vztah k přírodě je podporován výlety do okolí, např. na rozhlednu Diana, na Horní hrad nebo do farmaparku. V nemalé řadě jde o ukázku smysluplného trávení volného času. Částka byla použita i na nákup materiálu pro arteterapii, která dopomáhá k celkovému řešení výchovných problémů. Díky!!

Město Habartov

Dotace poskytnuta městem Habartov byla použita na úhradu jízdného a vstupného při víkendovém zátěžovém pobytu, který je důležitý nejen pro diagnostiku dětí, ale i pro sebepoznání klientů a překonávání jejich osobních hranic. Environmentální výchova je potřebná pro kladný vztah dětí ke svému okolí a je podporována návštěvami okolí. Dětem na pobytu tyto úžasné a hlavně pozitivně motivující zážitky připomínáme fotkami, které z každé akce doplňujeme na nástěnku zakoupenou z dotace města Habartova. Částka byla použita i na nákup materiálu pro arteterapii, při které nám klienti pomohou vyrobit dárky sponzorům, bez kterých bychom tyto smysluplné akce nemohli realizovat. Děkujeme!

 

Obec Vintířov

Dotace byla použita na částečnou úhradu diagnosticko-terapeutického pobytu (stravné) čtyřem klientům. Děkujeme!

Bez všech sponzorů by se tyto doplňující, ale nesmírně důležité akce, neuskutečnily, a proto jim za všechny děti velice děkujeme !!!